Certyfikaty

 

 

Płyty TErO zostały przebadane przez niezależne laboratoria i posiadają następujące certyfikaty:

  • Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

 

  • Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

      (w trakcie końcowych badań)

 

 

  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka

 

certyfikat 1


 

cert3

 

cert7 

 

 

 

 

 

 

 

cert5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  • Instytut Inżynierii Materiałowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Sprawozdanie z badań, ze względu na objętość (22 strony) jest dostępne na żądanie.

Poniżej prezentacja wyników badań.

Na podstawie przeprowadzonych badań płyt TErO oraz porównania ich do aktualnie stosowanych płyt ogólnego przeznaczenia w budownictwie stwierdzono, że:

- materiał TErO wykazuje wyższą wytrzymałość na rozciąganie w kierunku równoległym do płaszczyzny płyty, od materiałów badanych, takich jak OSB, PML, PWP. Materiał TErO ulega zniszczeniu poprzez rozwarstwianie się materiału.

- materiał TErO wykazuje największe wydłużenie podczas statycznego rozciągania w kierunku równoległym do płaszczyzny płyty, które wynosi 16%, a wydłużeniu pozostałych badanych materiałów zawiera się pomiędzy 6 - 8%.

- materiał TErO w porównaniu do innych materiałów wykazuje najwyższe wydłużenie oraz najniższą wytrzymałość przy rozciąganiu prostopadłym do płaszczyzny płyty. Materiał TErO ulega zniszczeniu poprzez rozwarstwianie się wart materiału.

- materiał TErO wykazuje podobne do siebie wartości wytrzymałości za zginanie w obydwu badanych płaszczyznach. Moduł Younga E w płaszczyźnie (a) jest wiekszy niż w płaszczyźnie (b). Jako jedyny materiał TErO nie podlegał pękaniu podczas badania zginania, lecz tylko nieznacznemu rozwarstwieniu.Materiał TErO wykazuje najniższą wytrzymałość na zginanie (zarówno w płaszczyźnie (a) j (b) oraz najniższy moduł Younga spośród badanych materiałów.

- materiał TErO przy udarowości płaszczyznowej nie ulega pękaniu, lecz tylko ugięciu, natomiast przy udarności krawędziowej ulega częściowemu pęknięciu spowodowanemu przez rozwarstwianie się materiału.

- materiał TErO wykazuje najniższą nasiąkliwość w porównaniu do pozostałych badanych materiałów. Nasiąkliwość po 24h przy zastosowaniu zabezpieczenia lakierem powierzchni bocznych wynosi 0,67%. Natomiast niezabezpieczony materiał przez powierzchnie boczne zaabsorbował 6,38%. Po okresie 168h nie zaobserwowano znaczącego wzrostu nasiąkliwości w odniesieniu do nasiąkliwości po 24h.

- materiał TErO w przeciwieństwie do innych materiałów badanych nie wykazuje znacznego spęcznienia po okresie 24h. Po okresie 168h bez zabezpieczenia powierzchni bocznych zaobserwowano wzrost spęcznienia o 0,44%, natomiast z zabezpieczonymi powierzchniami bocznymi do 0,09%.

- materiał TErO wykazał najniższą twardość rzędu 34Sh. Pozostałe materiały wykazały twardość o około 8-16 Sh wyższą.

- proces starzenia przez okres 24h oraz 168h nie powoduje wyraźnego obniżenia badanych właściwości wytrzymałości na rozciąganie, w porównaniu z materiałem nie starzonym. W przypadku pozostałych badanych materiałów po okresie 24 zanotowano znaczny spadek wytrzymałości.